VIP và Đặc Quyền VIP.

15-06-2019

Các Chúa công thân mến,

Trở thành VIP trong Tam Quốc AFK, ngoài những quyền lợi mà các Chúa công sẽ có được thì còn rất nhiều quà tặng VIP dành cho các Chúa công nữa đó. Hãy để Nhi giới thiệu cho các Chúa công về hệ thống VIP và các đặc quyền dành cho VIP nhé.

Các Chúa công có thể theo dõi chi tiết đặc quyền VIP bằng cách nhấn vào thanh Kim Nguyên Bảo ở phía trên màn hình, sau đó nhấn vào nút Quyền Lợi.

Chi tiết về quyền lợi VIP

  • Lưu ý: Quà VIP khi đạt đến mốc VIP sẽ được Hệ Thống gửi vào Thư.
Cấp VIP

Mốc KNB (EXP VIP)

GOSU Quà VIP
1 100 360 50 Mảnh Quan Ngân Bình
2 250 900

Liên Châu Nỏ
Thanh Ngọc Hài

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

45 Kim Nguyên Bảo
1 Xu Vòng Quay

3 500 1,800

Hổ Bì Giáp
Dao Quang Khôi

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

55 Kim Nguyên Bảo
1 Xu Vòng Quay

4 1,500 5,400

50 Mảnh Lưu Bị

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

85 Kim Nguyên Bảo
1 Xu Vòng Quay

5 3,000 10,800

Song Đao
Song Hoàn Hài

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

100 Kim Nguyên Bảo
2 Xu Vòng Quay

6 6,000 21,600

Long Vân Giáp
Tử Kim Quán

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

120 Kim Nguyên Bảo
2 Xu Vòng Quay
1 Mảnh Tướng 5 Sao

7 15,000 54,000

50 Mảnh Tuân Úc

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

130 Kim Nguyên Bảo
3 Xu Vòng Quay
2 Mảnh Tướng 5 Sao

8 30,000 108,000

Song Ngân Thương
Hoàng Kim Hài

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

150 Kim Nguyên Bảo
3 Xu Vòng Quay
2 Mảnh Tướng 5 Sao

9 50,000 180,000

Hoàng Kim Giáp
Hoàng Kim Khôi

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

180 Kim Nguyên Bảo
4 Xu Vòng Quay
3 Mảnh Tướng 5 Sao

10 100,000 360,000

50 Mảnh Thái Diễm

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

200 Kim Nguyên Bảo
4 Xu Vòng Quay
3 Mảnh Tướng 5 Sao

11 200,000 720,000

50 Mảnh Trương Giác

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

225 Kim Nguyên Bảo
5 Xu Vòng Quay
3 Mảnh Tướng 5 Sao

12 400,000 1,440,000

Hoàng Kim Trục

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

240 Kim Nguyên Bảo
5 Xu Vòng Quay
4 Mảnh Tướng 5 Sao

13 600,000 2,160,000

Kỳ Lân Bội

Mua Thẻ Tháng mỗi ngày sẽ nhận thêm:

255 Kim Nguyên Bảo
5 Xu Vòng Quay
5 Mảnh Tướng 5 Sao

 

 

Sự kiện nổi bật

TỔNG KẾT CUỘC THI LEO THÁP ÁC MỘNG

BANG CHIẾN LIÊN SERVER