TỔNG HỢP VỀ NÂNG CẤP TƯỚNG CẦN LƯU Ý.

14-11-2019

Chúa Công kính mến, 

 

Phiên bản hiện tại "MA HOÁ THẦN TƯỚNG" đã cho phép việc nâng tướng lên tối đa 13 sao. Tuy nhiên theo nhiều câu hỏi thắc mắc về việc nâng cấp tướng từ thấp nhất lên cao nhất, vẫn còn là khó khăn cho nhiều chúa công về việc chưa rõ thông tin cần những nguyên liệu gì ? Trong bài viết này Nhi sẽ tổng hơp toàn bộ thông tin cần thiết cho chủ đề đang gây nhiều thắc mắc này.

NHỮNG MỐC SAO TƯỚNG CẦN LƯU Ý

Khi nâng cấp từ 5 sao lên 13 sao sẽ cần 1 số điều kiện ở các mốc sao tướng. Nên chúa công cần lưu ý ngưng tại mốc tướng này để dùng làm nguyên liệu cho tướng chính, tránh việc lỡ nâng quá lố sao sẽ gây tổn thất thêm tài nguyên.

MỐC SAO LƯU Ý ĐIỀU KIỆN LÝ DO
TƯỚNG 5 SAO NGUYÊN LIỆU  Khi nâng cấp tướng giai đoạn 5 sao, 6 sao & 7 sao sẽ yêu cầu:
- Tướng 5 sao ngẫu nhiên cùng hệ x3
- Tướng chỉ định x1
- Tướng copy x1
Như vậy chúng ta nên giữ những food 5 sao ở các hệ đề dùng tại mốc này. Không huyết tế tướng 5 sao.
Ngoài ra nếu có dự định sẽ nâng cấp tướng mong muốn thì nên tích luỹ copy của tướng đó để dùng lâu dài về sau.
TƯỚNG 6 SAO NGUYÊN LIỆU Khi nâng cấp tướng 7 sao , 8 sao & 9 sao sẽ yêu cầu:
- Tướng 6 sao ngẫu nhiên cùng hệ x1
- Tướng 5 sao ngẫu nhiên cùng hệ x3
Như vậy chúng ta nên giữ food 6 sao ở các hệ để dùng tại mốc này. 
Ngoài ra nếu có dự định nâng cấp tướng yêu thích lên 9 sao cần chuẩn bị trước 1 con food 6 sao để dùng lâu dài về sau.
TƯỚNG 9 SAO NGUYÊN LIỆU Khi nâng cấp tướng từ 9 sao, 10 sao, 11 sao & 12 sao sẽ yêu cầu:
- Tướng 9 sao ngẫu nhiên x1
- Tướng 6 sao ngẫu nhiên cùng hệ x1
- Tướng copy x2
Như vậy chúng ta nên giữ và tích luỹ tướng 9 sao để chuẩn bị dùng cho mốc này.
Ngoài ra tướng 9 sao còn dùng cho nâng cấp sau này.
TƯỚNG 10 SAO NGẪU NHIÊN Khi nâng cấp tướng từ 12 sao lên 13 sao sẽ yêu cầu:
- Tướng ngẫu nhiên 10 sao x1
Như vậy tướng 10 sao cũng cần được giữ và tích luỹ dần để chuẩn bị cho mốc này và về sau.

Như vậy: Các mốc tướng cần lưu ý gồm: 6 - 9 - 10 sao là chúng ta cần giữ lại và nâng cấp lên tích luỹ dần để dùng cho các mốc tướng yêu cầu. 

Ví dụ: Khi chúa công có tướng food 6 sao thì để đó chờ khi dùng tới hoặc nếu chúa công có tướng food 8 sao thì hãy nâng cấp tướng food đó lên 9 sao rồi giữ đó dùng về sau. 

Nhi cũng sẽ chỉ cho chúa công cách kiếm tướng food dễ nhất.

CÁCH KIẾM TƯỚNG FOOD

Chúng ta có thể dễ dàng kiếm food ở 4 hệ thường gồm: LỬA - NƯỚC - CÂY - ĐẤT tại tính năng Đổi Tướng , Ghép mảnh Tướng 5 sao, ....

Các tướng dưới đây dễ kiếm trong tính năng ĐỔI TƯỚNG nên có thể dễ tích luỹ tại các mốc sao quan trọng Nhi kể bên trên.

HỆ TƯỚG DỄ RA
LỬA  ĐẠI KIỀU
CHUNG HỘI
GIA CÁT CẨN
TỪ VINH
PHAN CHƯƠNG
ĐỔNG TRÁC
HOÀNG QUYỀN
......
NƯỚC LĂNG THÁO
CAM PHU NHÂN
BỘ LUYỆN SƯ
CHÂN LẠC
TINH THÁI
LƯU PHONG
TRƯƠNG BÀO
MÃ LƯƠNG
.....
ĐẤT TÀO CHƯƠNG
MÃ ĐẠI
PHÁP CHÍNH
BIỆN PHU NHÂN
HOẮC TUẤN
TỪ THỊNH
LỮ ĐẠI
CHU TRỊ
....
CÂY LĂNG THỐNG
HOÀNG TRUNG
TOÀN TÔNG
DƯƠNG PHỤ
HÀN HẠO
LỤC KHÁNG
NGÔ QUỐC THÁI
....

Lưu ý: Tính năng ĐỔI TƯỚNG chỉ cho phep đổi tướng 4 sao và 5 sao. Chi tiết xem thêm tại trong game "?"

Ngoài ra khi ghép các mảnh tướng 5 sao cũng rất dễ ra các tướng như: 

TƯỚNG
Trương Cáp
Mã đại
Trương Bào
Chân Lạc
Bộ luyện Sư
Đổng trác
Chu Thái
Tào Phi
Ngô Quốc thái
Ngụy diên
Lý nho
Quan Ngân Bình

MA HOÁ TƯỚNG

Tức nâng cấp tướng từ 10 sao đến 15 sao ( phiên bản hiện tại )

- Tất cả tướng sau khi đạt 10 sao sẽ có thể Ma Hoá

- Ma Hoá thành công sẽ tăng máu , tăng công và mở giới hạn nâng cấp level tướng 

- Mỗi khi moá hoá thành công 1 bậc sẽ mở bảng kinh mạch đầu tiên gồm 3 huyệt vị. (*) 

Lưu ý:

- Phiên bản hiện tại chỉ có thể ma hoá tướng lên bậc 3 tối đa.

- Ma hoá tướng lên bậc 5 tối đa đồng nghĩa sẽ chỉ kích hoạt 3 bảng kinh mạch gồm 15 huyệt vị.

- Mỗi lần ma hoá thành công 1 bậc sẽ nhận lại 1 phần nguyên liệu: Đan Đột Phá và Đan EXP

  NGUYÊN LIỆU CẦN TĂNG THUỘC TÍNH
10 SAO - MA HOÁ BẬC 1 1. Tướng copy chính 5 sao x1
2. Tướng 9 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ) x1
3. 15000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 260
MA HOÁ BẬC 1 - MA HOÁ BẬC 2 1. Tướng copy chính 5 sao x1
2. Tướng 9 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ) x1
3. 20000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 260
MA HOÁ BẬC 2 - MA HOÁ BẬC 3 1. Tướng 10 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ)x1
2. 25000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 290
MA HOÁ BẬC 3 - MA HOÁ BẬC 4 1. Tướng 10 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ)x1
2. Tướng copy 5 sao
3. 30000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 310
MA HOÁ BẬC 4 - MA HOÁ BẬC 5 1. Tướng 10 sao ngẫu nhiên (không yêu cầu đúng hệ)x1
2. Tướng copy 5 sao
3. 35000 Đan Đột Phá
Tăng máu: 14%
Tăng công: 10%
Cấp tối đa: 330

TRÙNG SINH TƯỚNG - PHÂN RÃ TƯỚNG

- Tướng sau khi ma hoá vẫn có thể trùng sinh tướng bình thường như trước đó

- Chỉ tướng 10 sao trở lên mới có thể phân rã 

- Nguyên liệu cần để trùng sinh tướng : Di Hồn Thạch

  NGUYÊN LIỆU CẦN NGUYÊN LIỆU NHẬN SAU PHÂN RÃ
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 5 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x9
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x4
3. Tướng mộc nhân 10 sao (cùng hệ tướng chính) x3
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 4 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x8
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x4
3. Tướng mộc nhân 10 sao (cùng hệ tướng chính) x2
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 3 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x7
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x4
3. Tướng mộc nhân 10 sao (cùng hệ tướng chính) x1
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 2 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x7
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x4
PHÂN RÃ TƯỚNG MA HOÁ BẬC 1 Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x6
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x3
PHÂN RÃ TƯỚNG 10 SAO Di Hồn Thạch x5 1. Tướng copy của tướng chính 5 sao x5
2. Tướng mộc nhân 9 sao (cùng hệ tướng chính) x2

LƯU Ý: Tướng cùng level , sao , phẩm khi đem đi phân rã hoặc dùng nguyên liệu cho tướng khác đều trả về nguyên liệu giống nhau gồm: Xu , Đan Exp , Đan Đột Phá , Xu ( đã nâng tàn chương ) & Tàn Chương.

ĐỔI TƯỚNG

Chỉ có thể đổi sang tướng khác cùng hệ với tướng đang muốn đổi.

Tướng 10 sao trở lên có thể dùng tính năng ĐỔI TƯỚNG

Ví dụ:

- Tướng hệ cây chỉ đổi sang tướng hệ cây khác

- Tướng hệ lửa chỉ đổi sang tướng hệ lửa khác.

  NGUYÊN LIỆU CẦN TƯỚNG NHẬN SAU KHI ĐỔI
TƯỚNG 10 SAO 1. Tướng 5 sao giống nhau cùng hệ tướng gốc x5
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng 10 sao mới
2. Giữ nguyên level, trang bị, bảo vật & phẩm tướng trước đó
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 1 1. Tướng 5 sao giống nhau cùng hệ tướng gốc x6
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 1 mới
2. Giữ nguyên level, trang bị, bảo vật & phẩm tướng trước đó
 
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 2 1. Tướng 5 sao giống nhau cùng hệ tướng gốc x7
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 2 mới
2. Giữ nguyên level, trang bị, bảo vật & phẩm tướng trước đó
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 3 1. Tướng 5 sao giống nhau cùng hệ tướng gốc x7
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 3 mới
2. Giữ nguyên level, trang bị, bảo vật & phẩm tướng trước đó
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 4 1. Tướng 5 sao giống nhau cùng hệ tướng gốc x8
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 4 mới
2. Giữ nguyên level, trang bị, bảo vật & phẩm tướng trước đó
TƯỚNG MA HOÁ BẬC 5 1. Tướng 5 sao giống nhau cùng hệ tướng gốc x9
2. Di Hồn Thạch x5
1. Tướng sau khi đổi sẽ là tướng Ma Hoá bậc 5 mới
2. Giữ nguyên level, trang bị, bảo vật & phẩm tướng trước đó

Sự kiện nổi bật

SỰ KIỆN KỲ TẬP LƯƠNG THẢO

LỄ HỘI MA QUÁI

SỰ KIỆN CHIÊU MỘ ĐẶC BIỆT

SỰ KIỆN XU VÒNG QUAY

[SỰ KIỆN] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM